#Reżim sanitarny – pracujemy od godz. 8:00 do 20:00

E-mail

klinika@vita-med.glogow.pl

Telefon

76 831 37 47

Adres

67-200 Głogów, ul. Legnicka 5

Usługi > Terapia wzrokowa

Terapia wzrokowa

Pomagamy przywrócić prawidłowe funkcjonowanie układu wzrokowego. Podczas treningu widzenia stosujemy autorskie ćwiczenia wzroku, umożliwiające przywrócenie sprawności nieprawidłowo rozwiniętych, a także utraconych jego funkcji. Oferujemy terapię wzrokową zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych.

Rekomendacja eksperta

Terapię wzrokową najczęściej przeprowadza się u dzieci, ponieważ ich układ wzrokowy jest najbardziej plastyczny, a stany patologiczne nieutrwalone. Odpowiednie leczenie można wprowadzić również u osób dorosłych. Rehabilitacja narządu wzroku jest pojęciem o szerokim znaczeniu i obejmuje zarówno profilaktykę widzenia, jak i terapię widzenia, która jest wymagana i poprawia funkcję widzenia osobom z różnorodnymi schorzeniami okulistycznymi zaburzającymi widzenie obuoczne.

Najczęstszymi schorzeniami okulistycznymi u dzieci, w których niezbędna jest rehabilitacja wzroku w celu poprawy widzenia są: choroba zezowa, niedowidzenie, zaburzenia konwergencji, akomodacji, trudności szkolne jak zaburzenia umiejętności pisania lub/ i czytania, zaburzenia pamięci wzrokowej i słuchowej, oraz koncentracji, podejrzenie dysleksji i oczopląs.

mgr Paulina Arendt-Nienartowicz
Optometrystka

Diagnostyka zaburzeń widzenia obuocznego:

 • pomiar kątów zeza i widzenia obuocznego na synoptoforze,
 • badanie widzenia obuocznego (stereotest Mucha i TNO),
 • badanie ruchomości gałek ocznych na ekranie Hessa.

Diagnostyka zaburzeń akomodacji.

Terapia widzenia:

 • ćwiczenia pleoptyczne (w niedowidzeniu),
 • ćwiczenia ortoptyczne (w zezach jawnych i ukrytych, przed i po leczeniu operacyjnym zeza, ćw. jednoczesnej percepcji, fuzji, stereopsji),
 • ćwiczenia zaburzeń akomodacji (niedostateczna i niesprawna akomodacja, nadmierna akomodacja).

Terapia widzenia
opiera się na ćwiczeniach wzrokowo – motorycznych,  których celem jest rozwinięcie lub poprawa określonych funkcji wzrokowych oraz zwiększenie komfortu widzenia. Poprzez zastosowanie odpowiednich ćwiczeń możemy z dużą skutecznością leczyć i rehabilitować narząd wzroku  w takich schorzeniach i dolegliwościach jak:

 • zaburzenia ustawienia i ruchomości gałek ocznych (zezy),
 • niedowidzenie („leniwe oko”),
 • zaburzenia widzenia obuocznego (brak lub niestabilna jednoczesna percepcja i  fuzja, brak stereopsji, tłumienie jednego lub obojga oczu),
 • bóle głowy i oczu podczas pracy wzrokowej,
 • zamazywanie obrazu przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach,

W skład terapii widzenia wchodzą ćwiczenia wykonywane w gabinecie, zazwyczaj 1-2x w tygodniu oraz indywidualnie dobrane, codzienne ćwiczenia domowe.

Podczas terapii prowadzonej w gabinecie wykorzystuje się rozmaite akcesoria do terapii wzroku oraz specjalistyczne aparaty stacjonarne:

 • aparat do ćwiczeń konwergencji – wzmacnia i utrwala konwergencję, czyli zbieżne ustawienie gałek ocznych, wykorzystywany w ćwiczeniach zeza rozbieżnego oraz zaburzeń akomodacji,
 • koordynator narządu wzroku – urządzenie bazujące na zjawisku Haidingera, wykorzystywane w leczeniu niedowidzenia, utrwalaniu fiksacji i lokalizacji plamkowej oraz ćwiczeniu koordynacji ręka oko,
 • stymulator widzenia Campbella – dzięki wykorzystaniu specjalnych, poruszających się testów paskowych o określonej szerokości umożliwia aktywizację komórek kory mózgowej oraz całego układu wzrokowego podczas terapii niedowidzenia,
 • lokalizator akustyczny – wykorzystywany w terapii niedowidzenia,  celem wykonywanych ćwiczeń jest poprawa ostrości wzroku, stabilizacja fiksacji centralnej oraz poprawa koordynacji ręka-oko,
 • cheiroskop – aparat służący do ćwiczeń widzenia obuocznego w tłumieniu, zezie oraz do wzmacniania fuzji i stereopsji,
 • synoptofor – podstawowy aparat diagnostyczny służący do badania i ćwiczeń pacjentów z zezem i zaburzeniami widzenia obuocznego, umożliwia pomiar kąta zeza oraz ocenę widzenia obuocznego na poziomie jednoczesnej percepcji, fuzji i stereopsji.

Przebadanych Pacjentów rocznie

Wykonanych badań diagnostycznych rocznie

Lat doświadczenia

Jakość świadczonych przez nas usług medycznych i bezpieczeństwo Pacjentów jest dla nas najważniejsze…