#Reżim sanitarny – pracujemy od godz. 8:00 do 20:00

E-mail

klinika@vita-med.glogow.pl

Telefon

76 831 37 47

Adres

67-200 Głogów, ul. Legnicka 5

Usługi > Leczenie AMD

Leczenie AMD

Zwyrodnienie plamki żółtej, w skrócie AMD (od ang. Age-related Macular Degeneration, w skrócie AMD) – jest to zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Przewlekła, postępująca choroba oczu, która występuje u osób po pięćdziesiątym roku życia, choć postać wysiękowa tej choroby może dotknąć także ludzi młodych. W efekcie AMD dochodzi do uszkodzenia siatkówki, konkretnie jej części centralnej, czyli plamki żółtej. To prowadzi do pogorszenia, ubytków, a niejednokrotnie całkowitej utraty widzenia i ślepoty.

Rekomendacja eksperta

AMD diagnozuje się poprzez badanie okulistyczne obejmujące badanie ostrości widzenia oraz ocenę dna oka przez lekarza okulistę. Gdy wykryje on zmiany degeneracyjne centralnej siatkówki, może rozszerzyć diagnostykę o nieinwazyjne badanie OCT (tomografia oka) i angiografię fluoresceinową oraz angiografię indocyaninową – badania służące zobrazowaniu naczyń krwionośnych.

Nie znamy przyczyn związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej. Choroba dotyka 5-10% osób w wieku 65-75 lat i 20-30% osób w wieku ponad 75. Co ważne, jeżeli w jednym oku rozwinie się zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, ryzyko powstania takich zmian w drugim oku rośnie o 10% rocznie.

dr Ewa Bobińska-Kachnowicz
okulista, specjalista chorób oczu

AMD jest główną przyczyną utraty wzroku u ludzi powyżej 50. roku życia
Szacuje się, że Występuje u niemal 9% populacji, częściej u kobiet, a jej częstość wzrasta z wiekiem i po 75. roku życia dotyczy już prawie 28% ludzi.

Objawy zwyrodnienia plamki żółtej, to:
– widzenie prostych linii jako linii falistych lub zniekształconych,
– postępujące trudności w czytaniu.

Wyróżniamy dwie postaci zwyrodnienia plamki żółtej: tak zwana sucha i wysiękowa. Ta pierwsza występuje u ok. 80-90% chorych. Rozwija się wolniej i powoduje mniejsze uszkodzenia. Suche AMD można próbować leczyć, stosując leki poprawiające ukrwienie, a także bogatą w owoce i warzywa dietę oraz obniżając poziom cholesterolu.

Postać wysiękowa jest dużo bardziej niebezpieczna.
W tym przypadku, oko broniąc się przed niedokrwieniem, wytwarza dodatkowe, nieprawidłowe naczynia krwionośne. Przerastają one siatkówkę i uszkadzają komórki, wytwarzają się blizny, co prowadzi do dalszych uszkodzeń. Pogorszenie wzroku w tym przypadku następuje bardzo szybko, nawet w ciągu kilku miesięcy. Widziany obraz jest zniekształcony, przed oczami pojawiają się ciemne plamy „mroczki”. Nieleczone, prowadzi do całkowitej utraty widzenia centralnego w dziewięciu przypadkach na dziesięć. Może dotknąć ludzi młodych. Terapia wysiękowego AMD polega na niszczeniu nieprawidłowych naczyń krwionośnych światłem lasera – o ile nie są one położone w centrum plamki żółtej. Dostępna od niedawna nowa metoda – tzw. fotodynamiczna – polega na wprowadzeniu do krwiobiegu barwnika, wychwytywanego przez patologiczne naczynia w oku. Tylko one są później niszczone za pomocą lasera. Żaden z tych sposobów nie poprawia jednak widzenia, a jedynie hamuje dalszy rozwój choroby.

U 10-15% pacjentów z suchym zwyrodnieniem plamki żółtej przechodzi ono w postać mokrą. W każdej postaci AMD uszkodzone jest widzenie centralne, peryferyjne zaś pozostaje nienaruszone. Skutkuje to tzw. widzeniem lunetowym.

Jakie są przyczyny zwyrodnienia plamki żółtej (AMD)?

Podstawową przyczyną AMD są zaburzenia przemiany materii w komórkach siatkówki. Wolne rodniki, szkodliwe cząsteczki i związki chemiczne powodują zwyrodnienia plamki żółtej. Obumieranie komórek prowadzi do trwałej utraty ostrości widzenia. Choroba rozwija się stopniowo, u 40% pacjentów w  przeciągu 5 lat AMD może pojawić się również w drugim oku.

Wpływ na rozwój AMD mogą mieć:

  • palenie tytoniu,
  • zaawansowany wiek,
  • nadmierna ekspozycja wzroku na promieniowanie słoneczne i promieniowanie niebieskie,
  • współistnienie otyłości, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy,
  • predyspozycje genetyczne.

Test Amslera – wstępna diagnostyka zwyrodnienia plamki żółtej związanej z wiekiem (AMD)

PTest Amslera jest to siatka poziomych i pionowych linii służących do monitorowania centralnego pola widzenia pacjenta. Jest to prosty, łatwy i szybki test diagnostyczny, który pomaga w wykrywaniu zaburzeń widzenia, spowodowanych zmianami w siatkówce, szczególnie w plamce żółtej, a także w nerwie wzrokowym i drodze wzrokowej.

Test należy wykonać trzymając kartkę w odległości ok. 30 cm od oczu, tj. w naturalnej odległości „do czytania”. Jeżeli zazwyczaj korzystasz podczas czytania z okularów – przed wykonaniem badania załóż je.

Test przeprowadź dla każdego oka osobno.

Postępuj wg. instrukcji opisanej na teście Amslera.

Przebadanych Pacjentów rocznie

Zabiegów usunięcia zaćmy rocznie

Lat doświadczenia

Jakość świadczonych przez nas usług medycznych i bezpieczeństwo Pacjentów jest dla nas najważniejsze…