#Reżim sanitarny – pracujemy od godz. 8:00 do 20:00

E-mail

klinika@vita-med.glogow.pl

Telefon

76 831 37 47

Adres

67-200 Głogów, ul. Legnicka 5

Usługi > Chirurgia Wad Wzroku > Refrakcyjna Wymiana Soczewki

Refrakcyjna Wymiana Soczewki (RLE)

Refrakcyjna wymiana soczewki polega na usunięciu naturalnej soczewki pacjenta i wszczepieniu w jej miejsce sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej. Zabieg RLE różni się od klasycznej operacji usunięcia zaćmy tylko tym, iż wykonywany jest u pacjentów z przezierną soczewką lub zmętnieniami nieistotnymi dla widzenia. 

Na czym polegają zabiegi refrakcyjne bazujące na soczewce?
Refrakcyjna Wymiana Soczewki (RLE) to metoda operacyjna pozwalająca na korygowanie dużych wad refrakcji (krótkowzroczności, nadwzroczności z astygmatyzmem lub bez astygmatyzmu). Zabieg ten polega na usunięciu własnej soczewki pacjenta i wszczepieniu, do zachowanej torebki soczewki, sztucznego implantu soczewki wewnątrzgałkowej o tak dobranej mocy, aby pacjent po zabiegu nie musiał stosować okularów.

Do niedawna metoda ta korygowała jedynie wadę wzroku na dal, co stanowiło problem u młodych pacjentów, przed 40. rokiem życia. Po 40. roku życia rozpoczynają się u pacjentów problemy ze starczowzrocznością (presbiopią), związane z pogarszaniem się widzenia przedmiotów z bliskich odległości (czytanie, pisanie itp.). Z wiekiem nasza soczewka ulega pogrubieniu, stwardnieniu i traci elastyczność, a tym samym nie może zmieniać kształtu, przez co tracimy zdolność wyostrzania obrazu na różne dystanse – utrata akomodacji. Początkowo radzimy sobie, odsuwając coraz dalej od oczu małe przedmioty, aby je zobaczyć wyraźniej, aż w końcu osoby, które dotychczas miały dobry wzrok muszą stosować okulary do bliży. Presbiopii nie można wyleczyć. Można pomóc dając okulary, soczewki kontaktowe lub operując oko. Usunięcie soczewki u pacjentów po 45. roku życia, z presbiopią, z całkowitym lub częściowym brakiem akomodacji, jest mniej dotkliwe niż u młodszych, gdyż osoby te są przyzwyczajone do używania dodatkowej pary okularów na bliskie odległości. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój firm produkujących implanty oraz nowych technologii w poszukiwaniu idealnego implantu. Sztuczny implant wymaga kompromisów. Ma inne działanie niż soczewka własna. Implant ma symulować jej działanie, ale tez nie ma akomodacji takiej jak młode, zdrowe oko. Soczewki akomodacyjne- istnieją na rynku, ale ich działanie jest jeszcze słabe.

Kilka lat temu inżynierowie biomedyczni skonstruowali nowe soczewki, imitujące akomodację (soczewki wieloogniskowe, soczewki o wydłużonej ogniskowej) umożliwiającą ostre widzenie na różne dystanse. Pozwala to w znacznym stopniu ograniczyć zależność pacjenta od okularów i może pomóc wszystkim osobom, którym przeszkadza stosowanie okularów do czytania i prac w bliskiej odległości od oczu. Zabieg ten jest szczególnie zalecany u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do laserowych procedur chirurgii refrakcyjnej, mają początki zaćmy i dużą wadę oraz chcą się uniezależnić od okularów.

W chwili obecnej jest to najlepsza metoda pozwalająca skorygować wadę refrakcji i jednocześnie usunąć presbiopię. Ponad 90 proc. pacjentów po zabiegu w ogóle nie stosuje okularów – ani do dali, ani do bliży. Dla każdego pacjenta staramy się indywidualnie dopasować soczewkę wszczepianą podczas operacji, biorąc pod uwagę tryb życia, wcześniejszą wadę wzroku, dodatkowe choroby oka, potrzeby pacjenta, przyzwyczajenia, rodzaj wykonywanej pracy, hobby i oczekiwania.

Decyzję podejmujemy wspólnie po kompleksowym badaniu Twoich oczu. Punktem wyjścia są potrzeby wzrokowe pacjenta. Od nich zależy m.in. wybór modelu, rodzaju materiału i konstrukcji soczewki. Wybór implantu soczewki wewnatrzgałkowej >>

Jakie są wskazania do zabiegu?
Zabieg ten jest zalecany dla pacjentów, którzy nie chcą lub nie tolerują noszenia okularów i soczewek kontaktowych. Głównym celem zabiegów refrakcyjnej wymiany soczewki jest poprawa jakości widzenia. Do zabiegu refrakcyjnej wymiany soczewki kwalifikuje się pacjentów bez zaćmy lub ze zmianami początkowymi, które jeszcze nie upośledzają widzenia w znacznym stopniu. Zabiegi te stwarzają możliwość korekcji dużych wad refrakcji. Ze względu na fakt, że zabiegi soczewkowe nie dotykają rogówki są one zabiegami refrakcyjnymi z wyboru u pacjentów posiadających dodatkowo problemy rogówkowe takie jak np.: cienkie rogówki, suche oko, ektazje rogówki.

Jak przygotować się do zabiegu?
Przed operacją wykonuje się bardzo precyzyjne badania oka na zaawansowanych technologicznie, najnowszych urządzeniach: badania biometryczne pomiar długości gałki ocznej, krzywizny rogówki, głębokość komory przedniej oka, grubości rogówki, WTW), topograficzne oka pomiary aberracji i badanie astygmatyzmu. Na tej podstawie, po rozszerzonym badaniu optometrycznym i okulistycznym zostanie podjęta wspólna decyzja o rodzaju zabiegu.

Następnie jest wizyta u indywidualnego opiekuna- konsultanta medycznego, który pomoże bezpiecznie i bezstresowo przejść całą procedurę medyczną. Około tydzień przed operacją odbywa się wizyta u anestezjologa, który oceni ogólny stan zdrowia i zaproponuje rodzaj znieczulenia do zabiegu. Gdyby stan zdrowia przed zabiegiem uległ pogorszeniu, należy poinformować konsultanta o złym samopoczuciu, ponieważ może zajść konieczność przełożenia terminu zabiegu. Jak przy wszystkich zabiegach wewnątrzgałkowych konieczny jest dobry stan zdrowia i brak zapalenia oczu.

Przez 3 tygodnie przed zabiegiem nie wolno nosić twardych soczewek kontaktowych. Przez 1 tydzień przed zabiegiem należy unikać miękkich soczewek kontaktowych. W dniu zabiegu nie należy nakładać makijażu na twarz i oczy. Należy zabrać ze sobą osobę towarzyszącą lub poprosić kogoś o odebranie z kliniki, ponieważ samodzielne prowadzenie pojazdu nie będzie możliwe. Należy spożywać regularne posiłki dzień przed zabiegiem, o ile lekarz nie poprosi o dłuższą przerwę.

Po zabiegu nie można wykonywać makijażu oczu przez 1 miesiąc. Nie są wskazane sztuczne rzęsy, ponieważ utrudniają higienę oka. Można tydzień przed zabiegiem wykonać hennę rzęs i brwi. Zalecane jest zwolnienie z pracy zawodowej lub urlop. Przez 1 miesiąc należy unikać wysiłku fizycznego.

Jak przebiega zabieg?
Zabiegi wykonywane są w sali operacyjnej, w znieczuleniu miejscowym, kroplowym, z małego nacięcia, w warunkach chirurgii jednego dnia, nie wymagają leżenia w szpitalu. Przebiegają w sposób podobny do typowego usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. Zabiegi są bezbolesne, jest przy nich obecny anestezjolog. Nie wymagają długiej rehabilitacji, dają doskonałe rezultaty, pacjenci są zadowoleni z przebiegu i osiągniętych wyników.

Czy konieczna będzie kolejna operacja?
Trzeba sobie zdawać sprawę z faktu, że operacje refrakcyjne to nie zawsze jeden zabieg, lecz w niektórych przypadkach proces i czasami, aby uzyskać zamierzony efekt potrzebne są dodatkowe zabiegi wzmacniające. Pomiary implantu są oparte na obliczeniach statystycznych, może, więc pozostać resztkowa wada wzroku, szczególnie w oczach o nietypowej budowie. Resztkowa wada wzroku może być też spowodowana indywidualnym procesem gojenia oka, formowania blizny i uzyskaną efektywną pozycją soczewki w oku, których nie da się przewidzieć przed operacją.

Jeśli dokładnie spodziewany efekt operacji nie jest osiągnięty, można dołączyć dodatkowy zabieg np. wymienić soczewkę wewnątrzgałkową na inną, o innej mocy, dołączyć drugą soczewkę lub skorygować szczątkową wadę za pomocą techniki laserowej(technika BiOptics). Refrakcyjna wymiana soczewki ma za zadanie uniezależnić pacjenta od okularów. Po każdej implantacji soczewki istnieje prawdopodobieństwo, że okulary będą używane w szczególnych sytuacjach, wymagających intensywnej pracy wzrokowej, ale nie, na co dzień.

Soczewki wieloogniskowe są skonstruowane w taki sposób, że ich działanie jest najlepsze po implantacji obuocznej. Efekty operacji znacznie się poprawiają po wszczepieniu soczewki do drugiego oka. Najlepiej wykonać zabieg obu oczu w jednym czasie. Operacja drugiego oka może też być wykonana w krótkim czasie po pierwszej. Najlepsze rezultaty uzyskuje się po operacjach obuocznych. Pomiędzy operacjami na obu oczach powinien upłynąć około 1 miesiąc. Okres adaptacji i przyzwyczajania się do nowego sposobu patrzenia trwa zwykle od 1 do 3 miesięcy.

Jakie są zalecenia po zabiegu?
Po zabiegu pacjent otrzymuje dokładne wskazówki odnośnie tego, co wolno, a czego należy się wystrzegać. Bezpośrednio po zabiegu zalecane jest stosowanie kropli do oka, przez około 1 miesiąc. Należy unikać wysiłku fizycznego, brudnych, zakurzonych pomieszczeń, kontaktu ze środkami chemicznymi oraz osobami ze stanami zapalnymi oczu. Oko poddane operacji powinno być kontrolowane do końca życia. Starzejące się oko jest narażone na rozwój dodatkowych chorób okulistycznych, a operacja soczewki nie hamuje ich postępu. Po wyleczeniu oko powinno być poddane kontrolom okulistycznym przynajmniej raz w roku, pod warunkiem, że nie ma innych, dodatkowych schorzeń okulistycznych wymagających monitorowania. W przypadku innych chorób kontrole muszą być częstsze – ich cykliczność określana jest indywidualnie.

Dodatkową korzyścią wymiany soczewki jest umożliwienie lekarzowi precyzyjnego badania tylnej części oka, co jest szczególnie istotne, gdy pojawiają się początkowe zmętnienia w starzejącej się soczewce oraz uniknięcie operacji, gdy rozwinie się zaawansowana zaćma.

Czym grozi zaniechanie operacji?
Nieoperowanie powoduje dalszą potrzebę używania okularów lub soczewek kontaktowych. Należy się liczyć z dolegliwościami związanymi z procesami starzenia się soczewki oka, które występują po 40. roku życia. W związku z procesami starzenia oka soczewka traci przejrzystość i elastyczność, żółknie, mętnieje, zmienia się jej kształt i rośnie grubość. Następuje utrata kontrastu, obniżenie ostrości wzroku, osłabienie widzenia przestrzennego oraz adaptacji wzrokowej, zwiększają się aberracje wyższego rzędu. Zmianom często towarzyszy potrzeba używania coraz mocniejszych okularów na dal oraz dodatkowych okularów do bliskich odległości i do odległości pośrednich np. przy pracy przy komputerze.

Wraz z utratą przejrzystości soczewki z wiekiem pogarsza się precyzja badań diagnostycznych schorzeń zlokalizowanych w tylnej części oka. Może, więc być utrudniona lub niemożliwa diagnostyka schorzeń częściej występujących w starzejącym się oku (chorób siatkówki – AMD, retinopatii cukrzycowej i nerwu wzrokowego – jaskra). Znacznie zmętniała soczewka, w której rozwija się zaćma wymaga operacji. W oku z zaawansowaną zaćmą trudniej jest precyzyjnie dobrać implant oraz wzrasta ryzyko powikłań operacyjnych.

Masz pytania, wątpliwości? Zarezerwuj termin bezpłatnej konsultacji u eksperta ds. operacji.
Infolinia zaćma 570 50 70 50 – zadzwoń już dziś.

Przebadanych Pacjentów rocznie

Zabiegów usunięcia zaćmy rocznie

Lat doświadczenia

Jakość świadczonych przez nas usług medycznych i bezpieczeństwo Pacjentów jest dla nas najważniejsze…