#Reżim sanitarny – pracujemy od godz. 8:00 do 20:00

E-mail

klinika@vita-med.glogow.pl

Telefon

76 831 37 47

Adres

67-200 Głogów, ul. Legnicka 5

Usługi > chirurgia jaskry

Chirurgia jaskry

Jaskra jest główną przyczyną nieodwracalnej ślepoty w krajach wysoko rozwiniętych. Wielkość problemu odzwierciedlają przerażające dane statystyczne. Na świecie choruje na jaskrę 67 milionów ludzi, a 7 milionów jest całkowicie ślepych z jej powodu! Najczęściej ślepota dotyczy obu oczu. W Polsce choruje na jaskrę około 800 tysięcy ludzi, a leczy się 70 tysięcy, co oznacza, że tylko, co 10-ty chory jest świadomy swojej choroby. Wg danych statystycznych szacuje się, że w Głogowie i okolicach na jaskrę choruje ok. 4 tysięcy osób. Liczba chorych na jaskrę stale wzrasta. 

Na czym polega istota choroby?
Jaskra wywołuje postępujący zanik nerwu wzrokowego, który doprowadza do ślepoty. W 90% przypadków jest chorobą oczu o podstępnym i bezbolesnym przebiegu. Rozwija się skrycie, nie dając żadnych dolegliwości, ani zauważalnych dla chorego zaburzeń widzenia aż do momentu poprzedzającego całkowitą ślepotę. Chorujący pacjent przez wiele lat może nie zdawać sobie z tego sprawy. Gdy odczuje pierwsze symptomy, zmiany w uszkodzonym nerwie wzrokowym są tak duże, że leczenie może już nie dać efektów.

Czy są jakieś szczególne predyspozycje do zachorowania?
Najczęściej na jaskrę zapada się po 40 roku życia, dlatego każdy pacjent po czterdziestce powinien mieć przeprowadzane badania okulistyczne wykluczające jej obecność przynajmniej, co 2-3 lata. Im pacjent jest starszy tym ryzyko zachorowania jest większe.
Również osoby, które chociaż raz były podejrzane o jaskrę i są obciążone genetycznie wymagają systematycznych badań kontrolnych przez całe życie. Nawet, jeśli w danym momencie badania lekarz uznał, że choroba nie wymaga jeszcze leczenia lub nie postawił ostatecznej diagnozy jaskry, a tylko podejrzenie, to istnieje duże ryzyko jej wystąpienia w późniejszym czasie.
Ryzyko pojawienia się choroby jest bardzo duże także u osób: cierpiących na częste bóle głowy, szczególnie migrenowe; z niskim ciśnieniem tętniczym krwi, krótkowidzów, z zaburzeniami krążenia wynikającymi, np. z nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, anemii, podwyższonego poziomu cholesterolu, u osób żyjących w stresie oraz mających ciągle zimne dłonie i stopy

Jakie jest postępowanie z chorymi?
Pacjenci z rozpoznanym schorzeniem wymagają ciągłego monitorowania choroby. Postęp zmian jaskrowych należy śledzić na podstawie wnikliwie prowadzonej dokumentacji lekarskiej, najlepiej przez jednego lekarza okulistę. Należy pamiętać, że choroba uszkadza nerw wzrokowy „kawałek po kawałku”, a włókna nerwowe, które obumrą na skutek choroby nigdy już się nie zregenerują i nie odrodzą.

Jaki jest nowoczesny sposób diagnozowania choroby?
Mianem jaskra nazywana jest nie jedna choroba, lecz grupa chorób o różnej przyczynie i przebiegu schorzenia. Dlatego diagnostyka jest trudna i wymaga wykonania wielu dodatkowych specjalistycznych badań okulistycznych. Oprócz podstawowego badania okulistycznego ze stereoskopową oceną tarczy nerwu wzrokowego i kilkakrotnych pomiarach ciśnienia śródgałkowego, należy także wykonać gonioskopię, pachymetrię, badanie GDx lub OCT nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki, pole widzenia, dobrze byłoby także wykonać fotografię cyfrową tarczy nerwu wzrokowego.
Aparat GDx VCC jest bardzo cennym urządzeniem. Został stworzony, jako instrument diagnostyczny służący do wczesnego wykrywania jaskry, monitorowania jej postępu i przebiegu leczenia tego schorzenia. Pozwala w sposób obiektywny ocenić grubość i stopień uszkodzenia włókien nerwu wzrokowego w jaskrze. Aparat jest nowoczesnym, wysokiej klasy urządzeniem opartym na technologii skaningowej laserowej polarymetrii, unikatowym w Polsce. Aparat GDx potrafi wykryć obecność jaskry z czułością rzędu 96% i swoistością 100%. Dysponują nim jedynie specjalistyczne instytuty leczenia jaskry. Pozwala wykryć uszkodzenia jaskrowe na 6 lat przed pojawieniem się zmian w badaniu komputerowym pola widzenia! Zmiany ujawniające się w polu widzenia świadczą o nieodwracalnym uszkodzeniu, co najmniej 50% włókien nerwowych.
Badanie OCT (optyczna coherentna tomografia) jest coraz częściej wykorzystywane w diagnostyce jaskry, gdyż ocenia poza grubością nerwu wzrokowego także inne odcinki oka mające wpływ na to schorzenie (kompleks komórek zwojowych, mapy pachymetryczne, kąt przesączania i komorę przednią oka).

Czy jaskrę można wyleczyć?
Niestety nie. Jaskra jest chorobą nieuleczalną! Po postawieniu przez lekarza rozpoznania chory wymaga leczenia przez całe życie. Należy pamiętać, że im później rozpocznie się leczenie tym jest ono trudniejsze, bardziej kosztowne i daje gorsze efekty.

Na czym polega leczenie jaskry?
Celem leczenia jaskry jest obniżenie ciśnienia śródgałkowego do bezpiecznego poziomu, czyli takiego, przy którym nie dochodzi do dalszego postępowania zmian chorobowych i które pozwala na zachowanie pozostałych włókienek nerwowych siatkówki w niezmienionej, zdrowej kondycji do końca życia. Ciśnienie docelowe jest dla każdego pacjenta inne i powinno być dobrane indywidualnie. Zazwyczaj powinno ono utrzymywać się poniżej 18,0 mmHg, ale u niektórych chorych musi być obniżone nawet do 10-12 mmHg.

Jakie są metody leczenia?
Leczenie polega na hamowaniu postępu choroby poprzez systematyczne podawanie leków do oczu (kropli, maści lub żelu). Innymi metodami leczenia są różnego rodzaju zabiegi laserowe i operacyjne. W naszej klinice dysponujemy laserami okulistycznym, którymi leczymy jaskrę. Lekarz indywidualnie dobiera dla pacjenta najlepszą dla niego metodę leczenia, biorąc pod uwagę jej zalety i wady.

Krople do oczu

Zahamowanie postępu choroby można osiągnąć przez stosowanie odpowiednich kropli do oczu, które zmniejszają produkcję cieczy wodnistej lub zwiększają jej odpływ.

Dobór właściwych kropli jest uzależniony od wielu czynników, najważniejsze to postać jaskry, stopień jej zaawansowania oraz współistnienie innych chorób miejscowych i ogólnych.

Nie zawsze stosowanie kropli do oczu jest skuteczną metodą walki z chorobą. Jeśli mimo stosowania dwóch różnych leków przeciwjaskrowych ciśnienie śródgałkowe jest podwyższone, a choroba postępuje, sięgamy po inne narzędzia, a mianowicie leczenie laserowe lub wykonanie operacji przeciwjaskrowej

Zabiegi laserowe

W naszej klinice dysponujemy dwoma kilkoma laserami okulistycznym, którymi leczymy jaskrę. Lekarz indywidualnie dobiera dla pacjenta najlepszą dla niego metodę leczenia, biorąc pod uwagę jej zalety i wady. Zabiegi laserowe wykonywane są w trybie ambulatoryjnym, są bezkrwawe, szybkie i najczęściej bezbolesne. Najbardziej popularne to:

  • Iridotomia laserowa polegająca na wykonaniu za pomocą lasera otworka w tęczówce, dzięki któremu poprawia się komunikacja pomiędzy przednią i tylną komorą oka. Zabieg wykonuje się przy użyciu lasera neodymowego YAG. Wskazaniem jest najczęściej jaskra z zamkniętym kątem przesączania. Ten niewielki zabieg w większości przypadków chroni przed kolejnymi atakami jaskry, które mogą doprowadzić do nieodwracalnej ślepoty.
  • Trabekuloplastyka laserowa jest to zabieg, podczas którego wykonuje się ogniskową fotokoagulację beleczkowania, co poprawia odpływ cieczy wodnistej z oka. Zaletą zabiegu jest łatwość wykonania, małe ryzyko powikłań i wygoda dla pacjenta. Zabieg wykonywany jest w jaskrze z otwartym kątem przesączania. Skuteczność zabiegów laserowych w jaskrze otwartego kąta jest znacznie gorsza, niż w jaskrze zamkniętego kąta. Zabiegi są zarezerwowane dla oczu ze stosunkowo niewielkimi zwyżkami ciśnienia, a korzystny efekt nietrwały. Wykonujemy trabeculoplastykę laserm Nd:YAG, laserem mikropulsowym oraz diodowym.
  • Cyklofotokoagulacja laserowa jest wykonywana w bardziej zaawansowanych, opornych na leczenie postaciach jaskry. Wykonujemy dwa rodzaje zabiegów mikroplusową sub-cyklofotokoagulację oraz zabieg cyklodestrukcyjny.
Zabiegi przeciwjaskrowe

Zabiegi chirurgiczne w jaskrze to ostateczna broń, po którą sięgamy w walce z tą chorobą. Przygotowanie do zabiegu przeciwjaskrowego oraz rygor pooperacyjny jest podobny, jak przy innych operacjach wewnątrzgałkowych. Należy pamiętać, że jeśli są wskazania do zabiegu, to powinien być on wykonywany w trybie pilnym.

W jaskrze z zamykającym się kątem najbardziej popularnym zabiegiem jest iridektomia przeciwjaskrowa. Zabieg jest podobny do opisanego powyżej zabiegu iridotomii laserowej, lecz wykonywany za pomocą narzędzi chirurgicznych.

  • Trabekulektomia jest najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym w przypadku jaskry. Zabieg ten jest bardziej skomplikowany niż iridektomia. Polega on na wykonaniu przetoki, sztucznej drogi, przez którą odpływa ciecz wodnista z oka. Podczas zabiegu wycina się fragment beleczkowania wraz z kanałem Schlemma, wycina otworek w tęczówce i twardówce, łącząc komorę przednią oka z przestrzenią podspojówkową. Zabieg charakteryzuje się dużą skutecznością, ale obciążony jest licznymi powikłaniami. Ponieważ częstym powikłaniem jest zaćma, często u pacjentów ze współistnieniem tej choroby rozważa się zabieg łączony: operację usunięcia zaćmy wraz z operacją przeciwjaskrową. Zabieg trabeculectomii jest bardziej skomplikowany niż sam zabieg zaćmy, a liczba możliwych powikłań jest większa. Po operacji jaskry, we wczesnym okresie pooperacyjnym, pacjent wymaga ścisłej kontroli okulistycznej.
  • Implanty zastawkowe i drenujące były poczatkowo stosowane w leczeniu zaawansowanych przypadków jaskry. Wskazaniem do wszczepienia implantu są przypadki jaskry słabo reagującej na leczenie kroplami. Zazwyczaj stosowane są w oczach już uprzednio operowanych z powodu jaskry, a w których nie uzyskano prawidłowego ciśnienia. Można także wszczepiać implant w oczach, w których wykonano inne operacje okulistyczne np. po keratoplastyce penetrującej lub witrektomii. Zabieg polega na wytworzeniu dodatkowej lub alternatywnej drogi odpływu płynu komorowego z oka. W komorze przedniej oka umieszcza się rureczkę połączoną ze specjalnie skonstruowaną płytką i przez to urządzenie płyn wycieka z oka do przestrzeni podspojówkowej lub kanału Schlema. Ponieważ implanty są stale udoskonalane, zmniejszyła się liczba powikłań po tego rodzaju zabiegach i zabiegi te są coraz bezpieczniejsze. Dzięki temu zaczęliśmy stosować implanty, jako pierwszy zabieg w jaskrze. Często łączymy równoczesne wszczepienie implantu z operacją zaćmy.

Przebadanych Pacjentów rocznie

Zabiegów usunięcia zaćmy rocznie

Lat doświadczenia

Jakość świadczonych przez nas usług medycznych i bezpieczeństwo Pacjentów jest dla nas najważniejsze…