VITA-MED w Radzie Ekspertów

Dr Ewa Bobińska-Kachnowicz z Kliniki VITA-MED uczestniczyła w spotkaniu Rady Ekspertów zorganizowanym w Pałacu Zegrzeńskim koło Warszawy.

Spotkanie miało na celu ustalenie rekomendacji dotyczących parametrów idealnej wieloogniskowej soczewki wewnątrzgałkowej oraz kwalifikacji pacjenta do implantacji zaawansowanych technologicznie implantów.

Oprócz reprezentującej głogowski VITA-MED dr Ewy Bobińskiej-Kachnowicz, wśród zaproszonych gości był Krajowy Konsultant ds. Okulistyki prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, kierownicy klinik: prof. Ewa Mrukwa-Kominek, prof. Robert Rejdak, prof. Jakub Kałużny, prof. Narcyz Błocki z Instytutu Optyki Stosowanej, prof. Andrzej Kołodziejczyk z Politechniki Warszawskiej oraz doświadczeni specjaliści w dziedzinie mikrochirurgii oka i implantacji wewnątrzgałkowych soczewek wieloogniskowych: dr n. med. Jarosław Marek, dr Marek Czubak, dr Andrzej Dmitriew.

Spotkanie, przebiegającej w atmosferze naukowej dyskusji moderował prof. Marek Rękas. Poruszane zagadnienia dotyczyły tego, czym powinien kierować się chirurg, wszczepiając soczewkę wieloogniskową oraz jakie kryteria ISO oraz parametry optyczne powinna spełniać idealna wieloogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa. Rozmawiano także o ankiecie badającej poziom satysfakcji pacjenta po zabiegu wszczepienia jej. Jednak kluczowym tematem okazały się kryteria doboru pacjentów. Podczas dyskusji, eksperci wymienili własne uwagi, doświadczenia i wnioski. Na tej podstawie Rada Ekspertów uznała za zasadne powstanie konsensusu dotyczącego rekomendacji do kwalifikacji pacjentów przed implantacją wieloogniskowych soczewek wewnątrzgałkowych.

Spotkanie podsumowano krótką relacją wideo dostępną TUTAJ>>>

Zobacz archiwum
Rejestracja - codziennie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00
tel.: 76 831 37 47, fax. 76 831 37 48
Ekspert ds.ZAĆMY: 570 50 70 50, Ekspert ds.LASIK: 607 588 588
  • Klinika Okulistyczna VITA-MED
  • 67-200 Głogów, ul. Legnicka 5
  • e-mail: klinika@vita-med.glogow.pl