Ruszyła nowa Rekrutacja!!!

Aktualnie potrzebujemy osób na następujące stanowiska:

REJESTRATORKI, OPTOMETRYSTKA / OPTOMETRYSTA, OPTYKA

KLINIKA OKULISTYCZNA VITA-MED
z siedzibą w Głogowie poszukuje osób na stanowiska:

REJESTRATORKI

Wymagania:

  – wykształcenie średnie lub wyższe,
  – znajomość obsługi komputera i pakietu Ms-Office,
  – zaangażowania oraz wysokiego poziomu kultury osobistej,
  – umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność,
  – bardzo dobra organizacja pracy,

  – dokładność i sumienność,

  – zaangażowanie,
  – mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
   
  Oferujemy:

  – zatrudnienie na umowę o pracę,
  – szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego,
  – pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.

 

OPTOMETRYSTKA / OPTOMETRYSTA

Jeśli:
– wykonujesz zawód Optometrystki/Optometrysty,
– posiadasz doświadczenie zawodowe lub praktykę w obsłudze urządzeń diagnostycznych,
– planujesz swoją karierę w branży okulistycznej,
– jesteś osobą elastyczną i komunikatywną,

To u nas znajdziesz:
– otwartą drogę do rozwoju
– współpracę z najlepszymi specjalistami na rynku
– przyjazną atmosferę
– pracę na nowoczesnej Klinice i najnowszym sprzęcie okulistycznym na rynku

Doceniamy:
– doświadczenie i wiedzę w wykonywaniu badań podstawowych:

  • autorefraktometrii,
  • tonometrii,
  • keratometrii,

– doświadczenie i wiedzę w wykonywaniu badań diagnostycznych,
– doświadczenie i wiedzę w wykonywaniu pomiarów ostrości wzroku,
– umiejętność prowadzenia dokumentacji med.,
– zaangażowanie,
– chęć do współpracy,
– pozytywną energię,
– znajomość języka angielskiego.

 

OPTYKA

Wymagania

 

Obowiązki:

 

Poszukujemy osób pozytywnie nastawionych do życia, energicznych, śmiałych, lubiących pracę z ludźmi, dyspozycyjnych i nastawionych na rozwój.
Wszystkim dziękujemy za przesłanie aplikacji.
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres
e-mail:   rekrutacja@vita-med.glogow.pl
z dopiskiem „Rekrutacja Rejestratorka”, z zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji

Administrator danych: VERA VITA z siedzibą w Głogowie przy Legnickiej 5, dalej nazywany „VERA VITA”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000636267, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego NIP: 6932179414,
VERA VITA jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Administrator będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: rekrutacja@vita-med.glogow.pl dostępnej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@vita-med.glogow.pl

Zobacz archiwum
Rejestracja - codziennie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00
tel.: 76 831 37 47, fax. 76 831 37 48
Ekspert ds.ZAĆMY: 570 50 70 50, Ekspert ds.LASIK: 607 588 588
  • Klinika Okulistyczna VITA-MED
  • 67-200 Głogów, ul. Legnicka 5
  • e-mail: klinika@vita-med.glogow.pl