RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Poniżej znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych”  na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

Szanowi Państwo, Drodzy Pacjenci,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone przez Rozporządzenie prawa związane z przetwarzaniem przez Klinikę Okulistyczna VITA-MED Sp. z o.o. / VERA VITA Sp. z o.o.  Pani/Pana danych osobowych (również danych wrażliwych).

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Klinikę Okulistyczną VITA-MED Sp. z o.o. / VERA VITA Sp. z o.o.:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klinika Okulistyczna VITA-MED Sp. z o.o. / VERA VITA Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie, zlokalizowana pod adresem: ul. Legnicka 5, 67-200 Głogów. Numer telefonu 76 837 37 47, adres e-mail: klinika@vita-med.glogow.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem numerem telefonu 76 837 37 47 lub pod adresem e-mail: iod@vita-med.glogow.pl
 3. Klinika Okulistyczna VITA-MED Sp. z o. o. / VERA VITA Sp. z o. o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia działalności leczniczej w formie ambulatoryjnej i szpitalnej opieki specjalistycznej, w zakresie diagnostyki i leczenia zachowawczego i operacyjnego, a także w zakresie badawczo rozwojowym oraz profilaktyki i edukacji.

W związku z przetwarzaniem danych we wskazanych powyżej celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z przetwarzaniem przez Klinikę Okulistyczną VITA-MED Sp. z o.o. / VERA VITA Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
 2. do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
 3. do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
 4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
 5. do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia, z wyłączeniem realizacji celów medycznych, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z wyłączeniem realizacji celów medycznych, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Klinikę Okulistyczną VITA-MED Sp. z o. o. / VERA VITA Sp. z o. o. z siedzibą w Głogowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Kliniką Okulistyczną VITA-MED Sp. z o. o. / VERA VITA Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Kliniką Okulistyczną VITA-MED Sp. z o. o. / VERA VITA Sp. z o. o. z siedzibą w Głogowie.

Zobacz archiwum
Rejestracja - codziennie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00
tel.: 76 831 37 47, fax. 76 831 37 48
Ekspert ds.ZAĆMY: 570 50 70 50, Ekspert ds.LASIK: 607 588 588
 • Klinika Okulistyczna VITA-MED
 • 67-200 Głogów, ul. Legnicka 5
 • e-mail: klinika@vita-med.glogow.pl