Wykład dr Jarosława Kachnowicza

podczas VI Międzynarodowej Konferencji OKULISTYKA-KONTROWERSJE 2016 w Karpaczu.
Pan Doktor reprezentował naszą Klinikę Okulistyczną VITA-MED na konferencji prezentując temat referatu pt.: „Czy w dobie terapii anty-VEGF jest nadal wskazana laseroterapia plamki w retinopatii cukrzycowej? – (opcja na TAK)” tym samym podczas świetnego wystąpienia „znokautował” merytorycznie swojego adwersarza 🙂

jk3

Dwie metody leczenia wymienione w tytule prezentacji mają kilkuletnią już historię wspólnego stosowania w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki. Łączenie tych metod, dzięki uzupełniającym się mechanizmom działa daje dobre efekty, co potwierdzają badania kliniczne. Dziś jednak stają w przeciwnych narożnikach ringu byśmy mieli okazję zastanowić się nad skutecznością leczenia każdej z nich w monoterapii.

Retinopatia cukrzycowa objawiająca się m.in. zajęciem plamki i powodująca uszkodzenie komórek wzrokowych jest najważniejszą przyczyną utraty widzenia wśród osób chorujących na cukrzycę. Skuteczne jej leczenie jest niezwykle istotnym elementem strategii zachowania użytecznej ostrości wzroku. W chwil obecnej mamy do dyspozycji laseroterapię oraz wstrzyknięcia doszklistkowe leków. Z dwu grup leków: steroidów i antagonistów śródbłonkowego czynnika wzrostu naczyń, te drugie stanowić będą przedmiot rozważań. Laseroterapia plamki typu ogniskowego i grid zatwierdzona przez badanie EDTRS ma 31 lat i nadal jest stosowana, chroniąc oczy przed postępującą utratą widzenia. Nie da się jednak obronić klasycznej laseroterapii plamki połączonej z uszkodzeniem chorej tkanki, jako nowoczesnej metody leczenia cukrzycowego obrzęku plamki. Uszkodzenie przez ogniska laserowe fotoreceptorów, mimo zmniejszenia komponenty obrzękowej, skutkują brakiem poprawy widzenia stwierdzanym w badaniach klinicznych. W przeciwieństwie do leków doszklistkowych, po zastosowaniu, których możemy spodziewać się poprawy jakości widzenia. Dziś oczekiwania pacjentów i lekarzy są większe. Nie wystarczy zachowanie zastanego poziomu widzenia. Dlatego klasyczna laseroterapia wypada mniej korzystnie na tle inhibitorów naczyniowych.

jk5

Młodszą metodą leczenia stosowaną od kilku lat jest doszklistkowe podanie preparatów przeciw angiogennych, blokujących lub wychwytujących naczyniowe czynniki wzrostu VEGF. Wiele dostępnych badań klinicznych potwierdza ich skuteczność i dobre wyniki nie tylko w zachowaniu widzenia, ale w poprawie ostrości wzroku wynikającego ze zmniejszenia obrzęku. Jest to ciekawa propozycja, ale mająca ograniczenia związane  z ich stosowaniem. Pierwszą barierą są działania uboczne: miejscowe związane z iniekcją dogałkową i działania wewnątrzgałkowe preparatu oraz działania ogólne limitujące możliwość powszechnego stosowania. Ale głównym mankamentem jest ich czasowe działanie. Dla Avastinu i Lucentisu ok. 4 tyg, dla Eylea ok 8 tyg. Konieczność powtarzalnego leczenia kilkoma iniekcjami w pierwszym roku terapii zwiększa ryzyko pojawienia się powikłań, a ponadto, angażuje czasowo pacjenta i pracowników ochrony zdrowia, co generuje znaczące koszty po stronie logistycznej. Nie bez znaczenia jest również wysoka cena leku. Z uwagi na powyższe niedostatki terapii iniekcyjnej ciekawą alternatywą dla leków doszklistkowych jest metoda, której staż kliniczny jest podobny, tj. laseroterapia mikropulsowa. Jest ona odmianą klasycznej laseroterapii siatkówki rozwijającą się od kilku lat, lecz mimo skutecznego mechanizmu stymulacji i regeneracji siatkówki pozostającą  w cieniu iniekcji doszklistkowych.

jk1

Ta nowoczesna metoda leczenia ma niezwykle interesujące cechy, które w moim przekonaniu zdecydują, że za klika lat zdominuje leczenie chorób obrzękowych siatkówki w tym cukrzycowego obrzęku plamki. Jest to dziecko klasycznej laseroterapii, które nie ma ograniczeń dotyczących kondycji narządu wzroku, poza przeziernością ośrodków optycznych, ani ograniczeń dotyczących ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Nie stwierdzono działań ubocznych, nie pozostawia uszkodzeń anatomicznych i funkcjonalnych laserowanej siatkówki, więc zajęty przez chorobę dołek, który był poza zasięgiem klasycznej laseroterapii może być bezpiecznie i skutecznie leczony mikropulsami! Po stymulacji chora tkanka wytwarza silne mediatory przeciwnaczyniowe (podobieństwo do inhibitorów VEGF), a ponadto czynniki regenerujące. Co nie tylko ogranicza obrzęk, ale indukuje regenerację uszkodzonych komórek. Ponadto terapia laserowa metodą mikropulsów jest znacznie tańsza od iniekcji doszklistkowych i wykonywana jest rzadziej. Wyżej wymienione cechy dają bez wątpienia przewagę nad iniekcjami doszklistkowymi.

Laseroterapia mikropulsowa plamki jest nowoczesną, bezpieczną, skuteczną i niekosztowną metodą leczenia zmian plamkowych w retinopatii cukrzycowej. Dlatego na pytanie zadane w tytule prezentacji: „Czy w dobie terapii anty-VEGF jest nadal wskazana laseroterapia plamki w retinopatii cukrzycowej?” – odpowiadam TAK!

jk2

jk4

jk0

>> pobierz program konferencji wraz ze streszczeniami prac (.pdf)

>> strona konferencji

Zobacz archiwum
Rejestracja - codziennie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00
tel.: 76 831 37 47, fax. 76 831 37 48
Ekspert ds.ZAĆMY: 570 50 70 50, Ekspert ds.LASIK: 607 588 588
  • Klinika Okulistyczna VITA-MED
  • 67-200 Głogów, ul. Legnicka 5
  • e-mail: klinika@vita-med.glogow.pl